Over De Auditu

De Auditu is een juridisch adviesbureau gespecialiseerd in het bieden van advies en ondersteuning op het gebied van kwaliteitszorg in de publieke sector (met name overheid).  Door onze inhoudelijke kennis en praktijkervaring  vormen wij een verbindende schakel tussen ambitie en praktijk en kunnen wij u gericht met raad en daad terzijde staan.

Hieronder kunt u meer lezen over De Auditu.

Over De Auditu

In 2006 is De Auditu opgericht met de kernwaardepresenting_custom_software_box_15118n: kritisch, kundig en klantgericht. De Auditu is ‘groot geworden’ in vrijwel alle aspecten en disciplines van het omgevingsrecht. Bouwen, milieu, water, monumenten, ruimtelijke ordening, natuur, APV, (externe/brand) veiligheid: De Auditu heeft aantoonbaar (ruime) ervaring. Deze kennis en ervaring van het bijzondere bestuursrecht is gestoeld op een gedegen kennis van het algemeen bestuursrecht. Binnen het omgevingsrecht heeft  De Auditu zich in de loop der jaren steeds actiever verdiept in de (juridische en organisatie) vraagstukken die samenhangen met een adequate uitvoering van VTH-taken en meer in het algemeen met kwaliteitszorg binnen de publieke sector. Vanwege de inhoudelijke achtergrond is De Auditu in staat om ingewikkelde processen op een kort en bondige wijze weer te geven zonder concessies te doen aan de complexiteit van de materie. Hiervoor heeft De Auditu al menig compliment mogen ontvangen!

Over mr. N. Statius Muller

figure_puts_sign_over_face_15510De drijvende kracht achter De Auditu is mr. Nico Statius Muller. Hij is in 2001 in Leiden afgestudeerd in het staats- en bestuursrecht. Hij heeft direct na zijn studie zo’n vijf jaar gewerkt als juridisch consultant bij Robberts en Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur (nu detacheringsbureau Maandag). In 2006 heeft hij -in goed overleg- afscheid genomen om  een eigen juridisch adviesbureau te starten, met de kernwaarden: kritisch, kundig en klantgericht.

In totaal heeft Nico met succes meer dan 30 grote opdrachten vervuld bij voornamelijk overheidsinstanties.

Nico heeft diverse relevante cursussen en trainingen gevolgd, zowel op het gebied van kennisvergaring als op het gebied van het vergroten van vaardigheden.

 

Samenwerking

two_puzzle_pieces_coming_together_pc_1650Goed geëquipeerd zijn om de opdrachten naar volle tevredenheid uit te voeren. Daar draait het om. Bij sommige opdrachten kan De Auditu net dat stukje extra leveren door  kennispartners erbij te betrekken. Vandaar dat op deze website wordt gesproken van ‘wij’. Deze kennispartners hebben vaak een specifieke deskundigheid (organisatiekundigen, communicatieadviseurs, auditeurs, accountants en ICT-specialisten) zodat deze een aanvulling vormen op De Auditu. Als ze echter niet nodig zijn betaalt u ook niet voor ze. Dat is het voordeel van een netwerkorganisatie. Ook kan het zijn dat het uit het oogpunt van kosteneffectiviteit efficiënter is om (een gedeelte van) de opdracht door een medior/junior medewerker uit te laten voeren onder verantwoordelijkheid en medewerking van De Auditu. Natuurlijk staat uw vraagstuk centraal en zullen wij vooraf met u bespreken welke opties wij zien om voor u het beste resultaat te behalen.

Opdrachtgevers

De Auditu heeft (onder andere) opdrachten vervuld voor open_door_welcoming_salesman_5847de volgende bestuursorganen en semi-publieke instellingen:

– Ministerie van Economische Zaken (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) – Ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) – Stadsgewest Haaglanden – Provincie Zuid-Holland – Gemeente Delft – Gemeente Lansingerland – Gemeente Leidschendam-Voorburg – Gemeente Alkemade – Gemeente Kaag en Braassem – Drechtsteden – Gemeente Houten – Gemeente Westland – Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

Referenties zijn op verzoek verkrijgbaar.


Contactformulier

5 + 3 =

Management is efficiency in het beklimmen van de succes ladder; leiderschap bepaalt welke ladder tegen de goede muur staat.

– Stephen Covey

 

 Alles moet zo simpel mogelijk gemaakt worden, maar niet simpeler.

– Albert Einstein

 

Om mensen te leiden, sta achter hen.

– Lao Tzu

 

Het belangrijkste in communicatie is te horen wat niet gezegd wordt.

– Peter F. Drucker

 

Kwaliteit in een product of dienst is niet wat de leverancier erin stopt. Het is wat de klant eruit haalt en bereid is ervoor te betalen (…)

– Peter F. Drucker

 

Bij dezelfde omgeving leeft toch ieder in een andere wereld.

– A. Schopenhauer

 

De natuur overtreedt nooit haar eigen wetten.

– Leonardo da Vinci

 

Want wie het roer van het schip van staat hanteert, moet slechts het algemeen belang en niet zichzelf dienen.

– Erasmus

 

Als je alle wetten zou moeten bestuderen, zou je geen tijd meer hebben ze te schenden.

– Goethe

 

Zoals een goede mentaliteit voor haar voortbestaan wetten nodig heeft, zo is voor de naleving van wetten een goede mentaliteit onontbeerlijk.

– Machiavelli

 

Zolang we de samenhang tussen de dingen en tussen oorzaak en gevolg niet hebben begrepen, zien we tegen de toekomst op als tegen een berg.

– Alain