Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. De Auditu streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van De Auditu kunnen geen rechten ontleend worden.

De Auditu aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen. De Auditu is , behoudens de website omgevingswet.nl  niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website. Als u vragen heeft over de inhoud van de website, neem dan contact met ons op.

 

Copyright

© Copyright De Auditu 2006-2017. Alle rechten voorbehouden.
De Auditu behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Bij het opstellen van deze website zijn mediabestanden van derden in licentie opgenomen (zie naamsvermelding).

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van de informatie, waaronder mediabestanden, van de website deauditu.nl en onderliggende pagina’s is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door De Auditu.